خطرناک ترین کشورهای جهان در سال 2017

خطرناک ترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۷

کل : 0

میانگین : 0

خطرناک ترین کشورهای جهان بر اساس آخرین گزارش شاخص صلح جهانی در سال ۲۰۱۷ از موسسه ی اقتصاد و صلح انتشار گردید.

اطلاعات آماری به دست آمده، امکان رتبه بندی ۱۶۳ کشور مستقل دنیا را از لحاظ امن بودن و ناامن بودن فراهم نموده است. ۱۶۳ کشور دنیا که بیش از ۹۹.۷% جمعیت را تحت پوشش قرار می دهند، توسط ۲۳ شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته اند. این شاخص ها میزان صلح جهانی را با در نظر گرفتن ۳ معیار اصلی اندازه گیری نموده اند.

این معیارها بر اساس زیر می باشند:

 • سطح امنیت و ایمنی جامعه
 • میزان درگیری های داخلی و بین المللی
 • درجه ی نظامی سازی

خطرناک ترین کشورهای جهان در سال 2017

با استناد بر آخرین گزارش شاخص صلح جهانی در سال ۲۰۱۷ از موسسه ی اقتصاد و صلح، اروپا صلح طلب ترین و آرام ترین منطقه ی جغرافیایی دنیا می باشد. خاورمیانه و آفریقا نیز همچنان از جنگ و درگیری های داخلی رنج می برند.

سوریه برای دومین سال متوالی در رتبه ی اول خطرناک ترین کشورهای جهان قرار گرفت. سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی از سال ۲۰۱۳ تا کنون در زمره ی خطرناک ترین کشورهای دنیا می باشد.

پس از سوریه، کشورهای عراق و افغانستان نیز در بین ۵ کشور خطرناک دنیا قرار گرفتند. این کشورها همانند سوریه از سال ۲۰۱۳ به علت جنگ و درگیری های داخلی به عنوان خطرناک ترین کشورها شناخته می شوند.

در مقاله ی قبلی به معرفی امن ترین کشورهای دنیا پرداختیم.

در این مقاله قصد داریم به معرفی خطرناک ترین کشورهای دنیا در سال ۲۰۱۷ بپردازیم. با سفرمی همراه باشید.

 1. سوریه

خطرناک ترین کشورهای جهان در سال 2017

 

 1. افغانستان

خطرناک ترین کشورهای جهان در سال 2017

 

 1. عراق

خطرناک ترین کشورهای جهان در سال 2017

 

 1. سودان جنوبی

خطرناک ترین کشورهای جهان در سال 2017

 

 1. یمن

خطرناک ترین کشورهای جهان در سال 2017

 

 1. سومالی

خطرناک ترین کشورهای جهان در سال 2017

 

 1. لیبی

خطرناک ترین کشورهای جهان در سال 2017

 

 1. جمهوری آفریقای مرکزی

خطرناک ترین کشورهای جهان در سال 2017

 

 1. سودان

خطرناک ترین کشورهای جهان در سال 2017

 

 1. اکراین

خطرناک ترین کشورهای جهان در سال 2017

 

 1. جمهوری دموکراتیک کنگو

خطرناک ترین کشورهای جهان در سال 2017

 

 1. پاکستان

خطرناک ترین کشورهای جهان در سال 2017

 

 1. روسیه

خطرناک ترین کشورهای جهان در سال 2017

 

 1. کره ی شمالی

خطرناک ترین کشورهای جهان در سال 2017

 

 1. نیجریه

خطرناک ترین کشورهای جهان در سال 2017

 

 1. لبنان

خطرناک ترین کشورهای جهان در سال 2017

 

 1. کلمبیا

خطرناک ترین کشورهای جهان در سال 2017

 

 1. ترکیه

خطرناک ترین کشورهای جهان در سال 2017

 

 1. فلسطین

خطرناک ترین کشورهای جهان در سال 2017

در انتها لازم به ذکر است که ایران در میان ۱۶۳ کشور مستقل دنیا، رتبه ی ۳۵ را کسب نموده است.

نظرات کاربران