گران ترین شهرهای دنیا 2017

گران ترین شهرهای دنیا؛ ۲۰۱۷

کل : 0

میانگین : 0

تاریخ انتشار: سه شنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۶

برای چهارمین سال متوالی سنگاپور به عنوان گران ترین شهر دنیا شناخته شد. این رتبه بندی بر اساس نظرسنجی اکانومیست در سال ۲۰۱۷ از هزینه ی زندگی سالانه در سراسر دنیا می باشد.

برای تعیین رتبه بندی، اکانومیست قیمت های بیش از ۴۰۰ محصول و خدمات در سراسر دنیا را مورد مقایسه قرار داده است. این خدمات و محصولات از قبیل غذا، نوشیدنی، لباس و حمل و نقل می باشند.

سپس هریک از شهر ها در مقایسه با شاخص هزینه ی زندگی سالانه در نیویورک که ۱۰۰ می باشد، رتبه بندی شدند. در این فهرست شهرهای آسیایی از قبیل سنگاپور و هنگ کنگ در صدر قرار گرفتند.

در ادامه به معرفی گران ترین شهر های دنیا می پردازیم. با سفرمی همراه باشید.

  1. کپنهاگ، دانمارک

میانگین قیمت یک قرص نان: ۳.۵۵$

میانگین قیمت یک لیتر گاز: ۱.۶۳ $

کپنهاگ دانمارک

کپنهاگ دانمارک

  1. نیویورک، ایالات متحده امریکا

میانگین قیمت یک قرص نان: ۷.۹۵ $

میانگین قیمت یک لیتر گاز: ۰.۶۱ $

نیویورک

نیویورک

  1. پاریس، فرانسه

میانگین قیمت یک قرص نان: ۶.۸۱ $

میانگین قیمت یک لیتر گاز: ۱.۴۵ $

پاریس فرانسه

پاریس

  1. ژنو، سوئیس

میانگین قیمت یک قرص نان: ۶.۶۲ $

میانگین قیمت یک لیتر گاز: ۱.۵۲ $

ژنو

ژنو

  1. سئول، کره جنوبی

میانگین قیمت یک قرص نان: ۱۴.۸۲ $

میانگین قیمت یک لیتر گاز: ۱.۲۸ $

سئول ژاپن

توکیو ژاپن

  1. اوساکا، ژاپن

میانگین قیمت یک قرص نان: ۵.۹۱ $

میانگین قیمت یک لیتر گاز: ۱.۱۸ $

اوساکا

اوساکا ژاپن

  1. توکیو، ژاپن

میانگین قیمت یک قرص نان: ۷.۴۱ $

میانگین قیمت یک لیتر گاز: ۱.۲۴ $

توکیو ژاپن

توکیو

  1. زوریخ، سوئیس

میانگین قیمت یک قرص نان: ۵.۶۶ $

میانگین قیمت یک لیتر گاز: ۱.۴۹ $

زوریخ

زوریخ

  1. هنگ کنگ

میانگین قیمت یک قرص نان: ۴.۶۱ $

میانگین قیمت یک لیتر گاز: ۱.۷۳ $

هنگ کنگ

هنگ کنگ

  1. سنگاپور

میانگین قیمت یک قرص نان: ۳.۵۵ $

میانگین قیمت یک لیتر گاز: ۱.۴۴ $

سنگاپور

سنگاپور

نظرات کاربران