کاهش پرواز های بین المللی ایران

کاهش پرواز های بین المللی ایران

کل : 0

میانگین : 0

تاریخ انتشار: سه شنبه, ۵ تیر ۱۳۹۷

آمار برگرفته از شرکت فرودگاه ها نشان دهنده ی کاهش پرواز های بین المللی ایران که تعداد پرواز های انجام شده در اردیبهشت ماه در فرودگاه های کشور نسبت به ماه گذشته 7 درصد کاهش داشته است . همچنین این آمار از ناوبری هوایی ایران نشان می دهد تعداد پرواز های داخلی از کل پروازها رشد داشته است .

با توجه به آمار منتشر شده توسط گروه آمار هوانوردی و فرودگاهی و ناوبری هوایی ایران، در ماه اردیبهشت سال 1397 در مجموع 38 هزار و 228 پرواز داخل فرودگاه های ایران و 4 میلیون و 629 هزار و 575 مسافر و 42 میلیون و 533 هزار و 624 کیلوگرم بار در فرودگاه های ایران اعزام و پذیرش شده اند . که این آمار نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته و همینطور فروردین ماه مقادیری کاهش داشته است .

بر اساس این آمار، در اردیبهشت ماه سال 1397، فرودگاه مهرآباد با 11 هزار و 585 سورتی پرواز و 1 میلیون و 377 هزار و 715 مسافر اعزام و پذیرش شده اند که در رتبه اول فرودگاه های کشور قرار دارد . در این فرودگاه تعداد پرواز و اعزام و پذیرش نسبت به اردیبهشت ماه سال 1396 به ترتیب 2 و 6 درصد افزایش داشته است .

کاهش پرواز های بین المللی ایران

کاهش پرواز های بین المللی ایران در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد نیز با رشد منفی 16 درصد و با 5 هزار و 255 پرواز و اعزام و پذیرش 761 هزار و 927 مسافر نسبت به سال گذشته در تعداد پرواز ها و 17 درصدی در اعزام و پذیرش مسافر در رتبه دوم قرار گرفته است . این آمار ها نشان می دهد که تعداد پرواز ها و آمار اعزام و پذیرش مسافر در این فرودگاه نسبت به فروردین به ترتیب 6 و 6 درصد کاهش داشته است .

قانونی شدن خرید و فروش آنلاینِ خدمات سفر و گردشگری
ادامه مطلب

فرودگاه بین المللی امام خمینی با رشد منفی 10 درصدی و با 4هزار و 24 پرواز و اعزام و پذیرش 599 هزار و 834 مسافر نسبت به سال گذشته در تعداد پروازها و 14 درصدی در اعزام و پذیرش مسافر در رتبه سوم قرار گرفته است . همچنین تعداد پروازها و آمار اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه امام خمینی نسبت به فروردین ماه به ترتیب 30 و 33 درصد کاهش داشته است .

همچنین بر اساس آمار تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد کاهش داشته است.

نظرات کاربران