گردشگری ایران - سند چشم انداز  توسعه گردشگری - جذب گردشگر - نرخ رشد گردشگری ایران

عقب ماندگی ۱۹ درصدی از سند چشم انداز توسعه گردشگری

کل : 0

میانگین : 0

تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۵

عقب ماندگی ۱۹ درصدی از سند چشم انداز توسعه گردشگری

بسیاری از کارشناسان معتقدند که هدف گذاری برای جذب ۲۰میلیون گردشگر تا سال ۱۴۰۴ تقریبا امری دست نیافتنی است. به باور آنها، با توجه به آمار کنونی و میزان رشد موجود در این حوزه، نمی توان به این رقم دست پیدا کرد و حتی هم اکنون نیز از برنامه عقب هستیم.

در این خصوص یک کارشناس آمار و برنامه ریزیِ میراث فرهنگی و گردشگری به ایسنا گفته است که درحال حاضر گردشگری کشور، ۱۹درصد از سند چشم انداز ۲۰ ساله عقب است.

اردشیر اروجی در این باره تصریح کرده است: طبق این سند که تاکنون دو دوره زمانی پنج ساله آن گذشته و سال اول برنامه سوم هم پشت سر گذاشته شده، در پایان سال ۹۴ باید ۵/ ۷ میلیون گردشگر خارجی جذب می کردیم، درحالی که اگر طبق نرخ رشد میانگینی (۱۲ درصد) که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای دو سال اخیر اعلام کرده محاسبه کنیم، شمار گردشگران ورودی به ایران در سال ۹۴ به ۶ میلیون و ۱۶۰ هزار نفر می رسد. او اضافه کرده که این عدد با ارفاق به دست آمده، چون درباره آمارهایی که از شمار گردشگران و درآمدهای حاصل از آن اعلام می شود، با توجه به نبود نظام آماری و اقماری منسجم، اما و اگرهایی وجود دارد.

وی خاطرنشان می کند: ایران باید ۵/ ۱درصد از سهم گردشگران جهان را تا سال ۱۴۰۴ به خود اختصاص دهد و ۷ صدم درصد درآمدی که از ورود گردشگران خارجی در سال ۱۳۸۳ به دست آورده بود را تا پایان برنامه به ۲ درصد برساند؛ به گونه ای که در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار از ورود گردشگران خارجی درآمد کسب شود. اروجی با اشاره به اینکه سند چشم انداز ۲۰ ساله در چهار دوره زمانی پنج ساله هدف گذاری شده، گفته است: بر این اساس از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، لازم بود گردشگری ایران با نرخ رشد سالیانه ۳۰ درصد پیش رود که تا پایان آن برنامه شمار گردشگران ورودی به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر با درآمدی بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برسد. به گفته این کارشناس آمار و برنامه ریزی، در سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ باید صنعت گردشگری با نرخ رشد سالیانه ۲۰ درصد حرکت می کرد تا در پایان برنامه، تعداد گردشگران به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و درآمد حاصل از آن به ۴میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می رسید.

رایگان شدن ویزای تایلند
ادامه مطلب

وی افزوده است: برای سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ نیز نرخ رشد سالیانه ۱۵ درصد درنظر گرفته شده تا در پایان این برنامه، به ۱۳ میلیون گردشگر رسیده و ۱۰ میلیارد دلار درآمد حاصل شود. همچنین از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ که آخرین دوره زمانی سند چشم انداز گردشگری است، نرخ رشد سالیانه ۱۰ درصد درنظر گرفته شده که تا در پایان برنامه باید به ۲۰ میلیون گردشگر و ۲۵ میلیارد دلار درآمد برسیم.

نظرات کاربران