گردشگری ایران- آثار ملی - آثار باستانی - ابرکوه- یزد

به ثبت رسیدن بافت تاریخی ابرکوه در فهرست میراث ملی

کل : 0

میانگین : 0

تاریخ انتشار: سه شنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۵

به ثبت رسیدن بافت تاریخی ابرکوه در فهرست میراث ملی   

بافت تاریخی ابرکوه واقع در استان یزد و باقیماندهء دورهء اسلامی می‌باشد که چند روز قبل با تایید کارشناسان میراث فرهنگی به شماره ۳۱۵۲۶ در فهرست میراث ملی قرار گرفت.

درباره بوجود آمدن و قدمت ابرکوه افسانه‌ها و داستان‌هایی نقل می‌شود که اغلب سند و مرجع علمی مقبولی ندارند، اما با توجه به آثار و ابنیه باقی‌مانده می‌توان به قدمت زیاد ابرکوه پی‌برد، اما تاریخ دقیق آن را باید در نوشته‌های پراکنده جستجو کرد.

در کتاب «شناخت ابرکوه و قدمت آن» از قول «احمدبن حسین بن علی»، آمده: زمانی که اسکندر کثه (یزد کنونی) به عنوان زندان قرار داد (یعنی زمانی که تازه یزد را بنیان گذاشت) نایبی برای خود در «ری» تعیین کرد که از ایالات «ابرقو»، «اصفهان»، «اصطخر»، «قم» خراج برای او می‌فرستاد. در صورت صحت این گفته قدمت ابرکوه نه تنها از یزد بیشتر است بلکه در آن زمان هم سنگ و هم رده ایالت اصفهان و اصطخر قلمداد می‌شده است.

درباره‌ی ابرکوه در نوشته‌های قدیم صحبت‌های زیادی شده است: «مسالک الممالک» اصطخری، «حدود العالم من المشرق الی المغرب»، «فارسنامه» ابن‌بلخی، «معجم البلدان» یاقوت حموی، «المسالک و الممالک» ابن خرداذبه، «اقلیم پارس» ایرج افشار، «نزهه القلوب» حمدالله مستوفی، «ٍسیاحت نامه جنوب ایران»، «فارس نامه ناصری» حاج میرزا حسن فسایی، «کتاب آثار ایران» آندره گدار، «اقلیم پارس» محمد نقی مصطفوی، «تاریخ و جغرافیای شهرستان آباده» عبدالرحیم شریف، «لغت نامه دهخدا»، «فرهنگ فارسی معین» را می‌توان مثال زد.

در کتاب آثار ایران درباره‌ی موقعیت جغرافیایی ابرکوه آمده است؛ «”ابرقو” تقریباً در وسط راه استخر به یزد قرار دارد. بنابر روایت «حمدالله مستوفی» در ابتدا در پایان کوهی ساخته بوده‌اند و «برکوه» می‌نامیدند و پس از آن بر صحرایی که اکنون هست این شهر کرده‌اند.

فرهاد پرورش به عنوان عضو شورای حکام یاتا انتخاب شد
ادامه مطلب

ابر کوه شهری کوچک است. کسی که از راه «سورمق» یا «دهبید» بیاید هنوز هم در دامن کوهی سنگی، که در صحرا جا مانده‌است آثار شهر قدیم و در کنار خرابه‌های عتیق، شهر جدید را که مستوفی اشاره می‌کند می‌بیند.»

نظرات کاربران