گردشگری ایران - ایران - هواپیمایی - ایران و پرتقال - پرواز مستقیم ایران و پرتقال - موافقتنامه حمل و نقل هوایی- تهران

پیشنهاد برقراری پرواز مستقیم بین پایتخت ایران و پرتغال

کل : 0

میانگین : 0

تاریخ انتشار: یکشنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۵

پیشنهاد برقراری پرواز مستقیم بین پایتخت ایران و پرتغال

به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد سعید شرفی مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه ایران و پرتغال موافقتنامه حمل و نقل هوایی نداشته اند ، افزود : به دلیل تمایل دو طرف برای امضای موافقتنامه حمل و نقل هوایی پیش نویس موافقتنامه هم مبادله شد. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری خاطرنشان کرد: قرار است در آینده نزدیک در دیدار مشترک، نمایندگان سازمان هواپیمایی کشوری ایران و پرتغال موافقتنامه را به امضا برسانند.

شرفی ادامه داد: همچنین در این دیدار رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران ضمن تشریح وضع جابه جایی بار و مسافر در کشور و جابه جایی مسافران در پروازهای بین المللی با شرکت های هواپیمایی خارجی، پیشنهاد برقراری پروازهای منظم شرکت های هواپیمایی پرتغالی به امریکای جنوبی همچنین راه اندازی پرواز مستقیم بین پایتخت ایران و پرتغال به منظور جابه جایی مسافران ایرانی به آمریکای جنوبی را مطرح کرد.

وی افزود: این پیشنهاد مورد استقبال طرف پرتغالی قرار گرفت و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری پرتغال نیز درخواست یک شرکت هواپیمایی پرتغالی برای راه اندازی پرواز بین پایتخت دو کشور را مطرح کرد که با استقبال سازمان هواپیمایی کشوری ایران روبرو شد.

برگزاری جلسه با شرکت های هواپیمایی خارجی در سازمان هواپیمایی
ادامه مطلب

نظرات کاربران