همکاری با ایرباس برای ساخت قطعات هواپیما

کل : 0

میانگین : 0

 همکاری با ایرباس برای ساخت قطعات هواپیما

با استناد بر گزارش پایگاه خبری صنعت حمل و نقل کشور، به نقل از رئیس مرکز ملی فضایی ایران، به زودی همکاری با ایرباس برای ساخت قطعات هواپیما آغاز می شود.

به گفته ی منوچهر منطقی، رئیس سابق سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح درباره مذاکرات با شرکت هواپیماسازی ایرباس برای ساخت قطعات با مشارکت ایران، همکاری صنایع هوایی با ایرباس برای ساخت قطعات هواپیما به زودی آغاز می شود.

به نقل از منوچهر منطقی، قطعه سازان مهم‌ترین حلقه در زنجیره ساخت هواپیما هستند و برای تولید هواپیما باید سه گروه فعال باشند که مهم ترین گروه در پروسه ساخت هواپیما قطعه سازان محسوب می شوند.

رئیس مرکزی ملی فضایی ایران با تاکید بر اینکه اگر سهم طراحی هواپیما از پروسه تولید، ۳۰  درصد باشد و ۷۰ درصد مابقی مربوط به ساخت قطعات و انجام تست است، عنوان کرد: در نهایت می‌توان گفت چیزی حدود ۴۰ درصد از وزن پروسه ساخت هواپیما بر روی تولید قطعات است. در حال حاضر کار ساخت قطعات هواپیما در ایران شروع شده است.

منطقی همچنین با اشاره به پروژه ناموفق ساخت هواپیمای مسافری ایران ۱۴۰ که مونتاژ هواپیماهای آنتوف ۱۴۰ بود و چند فروند از این تایپ هواپیما سقوط کردند، اظهار داشت: هواپیمای ایران ۱۴۰ منهای یک هدف خود که در بخش مسافری موفق نبود، در تحقق سایر اهداف به طور نسبی موفق عمل کرد.

منطقی اظهار داشت: چندین هدف از ساخت هواپیمای ایران ۱۴۰ تعقیب می‌شد که تنها یک هدف از ایران ۱۴۰ دستیابی به فن آوری ساخت هواپیمای مسافری بوده است. اهداف دیگری نیز از ساخت ایران ۱۴۰ دنبال می‌شد، برای مثال این که از آن به عنوان هواپیماهای گشت دریایی استفاده کنیم. این هواپیما در بخش مسافری موفق نبود اما در سایر اهداف روند خوبی را طی کرد.

نظرات کاربران