هواپیمای خورشیدی - هواپیمای تک سرنشین - کم مصرف ترین هواپیما در طولانی ترین پرواز - اسپانیا - نیویورک - اقیانوس اطلس

پرواز بر فراز اقیانوس بدون سوخت!

کل : 0

میانگین : 0

تاریخ انتشار: جمعه, ۴ تیر ۱۳۹۵

رکورد طولانی ترین پرواز توسط هواپیمای خورشیدی   

هواپیمای SOLAR IMPULSE 2 پس از ۷۱ ساعت و ۸ دقیقه پرواز به هدایت برتراند پیکارد تبدیل به اولین هواپیمای خورشیدی شد که با موفقیت از اقیانوس اطلس عبور کرده است. این هواپیما پس از برخاستن از فرودگاه نیویورک در سویل، اسپانیا به زمین نشست.

این پرواز بر فراز اقیانوس اطلس، بسیار کوتاهتر از پرواز حماسی و ۱۱۷ ساعته سال گذشته بود که در آن آندره بورشبرگ به عنوان خلبان با این هواپیما از فراز اقیانوس آرام عبور کرده بود. برتراند پیکارد و آندره بورشبرگ، خلبانان این هواپیما در طول این سفر به دور دنیا بودند که سال قبل از ابوظبی آغاز شد.

هدف این ماموریت اثبات این قضیه بود که تکنولوژی هایی با آلایندگی صفر، همچون قدرت خورشیدی گزینه ای مناسب برای سوختهای فسیلی کنونی است. بورشبرگ میگوید: “با این پرواز بر فراز اقیانوس اطلس، دیدگاه برتراند در مورد کارایی و امکان استفاده از تکنولوژی‌های پاک را ثابت کردیم؛ می‌توانیم مصرف انرژی در دنیا را بهینه کنیم. مساله دیگر دانش و امکانات نیست، بلکه طرز فکر و دیدگاه ما در راستای این تغییر است: Solar Impulse مثل یک شبکه هوشمند در حال پرواز است، که اگر بتوانیم آن را در هواپیما، که هیچ امکان تقلب و فریبی در آن نیست به کار ببندیم؛ پس بدون شک  می‌توانیم از این انرژی بر روی زمین، در شهرها، خانه و تمام نیاز‌های دیگرمان هم از آن استفاده کنیم.

این هواپیما تا پایان راه، دو سفر دیگر را در پیش دارد: حرکت از اسپانیا بسوی آفریقای شمالی و سرانجام بازگشت به ابوظبی.

فرود اضطراری هواپیمای ماهان
ادامه مطلب

نظرات کاربران