گردشگری ایران - فرودگاه امام خمینی -  رکورد بالاترین حجم انتقال بار -

فرودگاه امام خمینی ؛ رکورد دار انتقال بالاترین حجم بار

کل : 0

میانگین : 0

تاریخ انتشار: جمعه, ۷ خرداد ۱۳۹۵

فرودگاه امام خمینی (ره) رکورد بالاترین حجم انتقال بار را به ثبت رساند

فرودگاه امام خمینی با ارسال و پذیرش ۱۴ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۴۳۹ کیلوگرم بار سهم ۲۹٫۱۸ درصد از جابجایی بار در کل فرودگاه های کشور، نخستین جایگاه در این زمینه را دارد. بر اساس آمار موجود در فروردین ماه امسال ۵ هزار و ۱۱۰ فروند هواپیما در فرودگاه امام خمینی (ره) نشست و برخاست داشتند که از طریق آن ها ۷۶۰ هزار و ۸۰۵ مسافر اعزام و پذیرش شدند. همچنین ۱۴ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۴۳۹ کیلوگرم بار ارسال و پذیرش شد. 

در فروردین ماه سال ۹۴ فرودگاه امام خمینی میزبان ۴ هزار و ۹۱۹ فروند هواپیما و تعداد ۶۹۰ هزار و ۶۶۹ مسافر بود. همچنین ۱۲ میلیون و ۹۶۵ هزار و ۶۸۳ کیلوگرم بار ارسال و پذیرش شد. بنابراین، در فروردین امسال شاهد رشد ۴ درصدی در میزان نشست و برخاست هواپیماها، رشد ۱۰ درصدی در اعزام و پذیرش مسافر و رشد ۱۱ درصدی در ارسال و پذیرش بار بودیم. همچنین بر اساس آمار، فرودگاه امام به همراه فرودگاه های مهرآباد و مشهد سهم ۵۴٫۹۵ درصد تجمعی نشست و برخاست هواپیماها را دارا می باشد و علاوه بر این، فرودگاه امام خمینی در میزان جابه جایی مسافر به همراه فرودگاه مهرآباد سهم ۴۴٫۱۰ درصد تجمعی و نیز در میزان ارسال و پذیرش بار سهم ۲۹٫۱۸ درصد تجمعی از کل پروازهای صورت گرفته در کشور را دارد.

درصد تجمعی بر اساس بیشترین میزان به کمترین تنظیم می شود و سپس جامعه آماری مورد نظر به همراه اطلاعات جامعه آماری پیشین خود (اگر وجود داشته باشد) محاسبه می شود و در پایان سهم جامعه آمار نسبت به کل با عنوان درصد تجمعی معرفی خواهد شد.

بیش از 20 هزار مجوز پرواز فوق العاده برای نوروز صادر شد
ادامه مطلب

نظرات کاربران