گردشگری ایران - راه ابریشم - نشست بین المللی راه ابریشم  - سازمان جهانی جهانگردی - ارومیه - ششمین نشست بین المللی راه ابریشم

نشست بین المللی راه ابریشم در ایران از سوی سازمان جهانی جهانگردی رتبه عالی گرفت

کل : 0

میانگین : 0

تاریخ انتشار: سه شنبه, ۸ تیر ۱۳۹۵

نشست بین المللی راه ابریشم در ایران از سوی سازمان جهانی جهانگردی رتبه عالی گرفت

برگزاری ششمین نشست بین المللی راه ابریشم در ایران، از سوی سازمان جهانی جهانگردی رتبه عالی، دریافت کرد . سازمان جهانی جهانگردی ششمین نشست بین المللی راه ابریشم را که در تاریخ ۳ الی ۶ اردیبهشت ماه سال جاری در شهرارومیه استان آذربایجان غربی با هدف تجمیع توان بین المللی جهت بهره مندی از بستر مساعد ظرفیت های گردشگری جاده ابریشم برگزار شد؛ بر اساس نقطه نظرات اعضای برنامه راه ابریشم، در سطح عالی ارزیابی کرد.

طبق این اقدام، سابقه تخصصی شرکت کنندگان، درصد کیفیت جلسات و نیز سطح برگزاری سه کارگاه آموزشی شامل: تسهیلات سفر و ارتباطات، ظرفیت سازی ومدیریت مقصد و استانداردها و تایید جاده ابریشم مورد سنجش قرار گرفت و بیش از ۸۰ درصد نظرات در سطح عالی ارائه شدند.

همچنین طبق گزارش ارسال شده از سوی سازمان جهانی جهانگردی انتظار شرکت کنندگان از نشست مذکور به صورت صد درصد تامین شده و عواملی همانند سطح بالای این برنامه در کنار انتخاب شهر ارومیه با ویژگی های بارز مهمان نوازی، قابل توجه بوده است.

گفتنی است مواردی همچون حضور نمایندگان وزارت امور خارجه کشورهای عضو برنامه راه ابریشم به منظور بحث در خصوص ارائه تسهیلات روادید سفر در کارگاه های آموزشی، دعوت از یک نفر بخش خصوصی هر کشور، برگزاری نشست های آتی در راستای گردشگری خلاق و همچنین گردشگری صنعتی و نیز حضور و مشارکت بیشتر شرکت کنندگان در بحث های گروهی نیز از جمله نظرات اخذ شده در این زمینه بوده است.

ورود نخستین فروند از هواپیماهای ای. تی. آر تا یک هفته دیگر
ادامه مطلب

نظرات کاربران