گزارش رسانه های دنیا از جاذبه های گردشگری ایران

ایران رتبه ی یازدهم در سازمان جهانی یونسکو

کل : 0

میانگین : 0

به نقل از پایگاه خبری تحلیلی دنیای سفر، ایران دارای تمدنی دیرینه در جهان است و دستاوردهای مهمی به جهان ارائه کرده است. ایران از ابتدای راه اندازی سازمان یونسکو تاکنون ۲۱ مورد ثبت جهانی داشته که پنج اثر از آن ها در دولت یازدهم ثبت جهانی شده است.

یونسکو به عنوان سازمانی جهانی، کشورها را در حفظ آثار باستانی، طبیعی و فرهنگی بشر که اهمیت جهانی دارند یاری می نماید.

ایران در سازمان یونسکو بین ۱۶۱ کشوری که آثار تاریخی جهانی دارد رتبه یازدهم را به خود اختصاص داده است. اعضای کنوانسیون میراث جهانی ۱۹۱ کشور است که از این تعداد ۱۶۱ کشور آثار را در فهرست میراث جهانی خود ثبت کرده اند.

اخیرا در شهرهای مختلف کشور به آثار گران بهای تاریخی، رشد فزاینده ای یافته و شمار گردشگران خارجی برای نمایش آثار فرهنگی و تاریخی کشورمان نیز چندین برابر شده است.

براساس گزارش دنیای سفر، از ابتدا تاکنون ۲۱ مورد ثبت جهانی داشته ایم که پنج اثر آن در دولت یازدهم ثبت جهانی شده اند. این آثار عبارت اند از «میمند»، «شهر سوخته»، «شوش»، «بیابان لوت» و «قنات». در دولت دهم نیز «کاخ گلستان»، «مسجدجامع اصفهان»، «گنبد قابوس (کاووس)» و «باغ ایرانی» ثبت جهانی شده بودند.

ثبت آثار تاریخی کشور در فهرست جهانی یونسکو شناخت و هوشیاری جامعه در حفاظت از این آثار تاریخی باارزش، افزایش اشتغال زایی و جذب گردشگر جهانی و ایجاد اقتصادی پایدار را برای کشور به همراه دارد.

نظرات کاربران