گردشگری ایران - سازمان هواپیمایی کشوری - معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی كشوری - پیش نویس الزامات وارسی پروازی -  محمد جواد تقوایی

تدوین پیش نویس الزامات وارسی پروازی

کل : 0

میانگین : 0

تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۵

تدوین پیش نویس الزامات وارسی پروازی

به گفته ی معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری، پیش نویس الزامات وارسی پروازی تدوین و برای اظهار نظر ذینفعان بر روی سایت سازمان قرار گرفت. معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری، محمد جواد تقوایی تصریح کرد، در آیین نامه اجرایی مخابرات هواپیمایی کشوری مصوب ۲/۸/۱۳۸۹ هیات وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، خدمات بازرسی پروازی موضوع سند ۸۰۷۱ ایکائو به عنوان یکی از خدمات مخابرات هوانوردی تعیین شده است.

به گفته ی وی، به استناد ماده ۵ آیین نامه حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی تنها در صورتی مجاز به ارائه این خدمات هستند که فعالیت آن ها در انطباق با مقررات و استانداردهای مربوطه به ویژه استانداردهای مندرج در ضمیمه ۱۰ پیمان شیکاگو باشد و مجوز فعالیت را از سازمان هواپیمایی کشوری اخذ کرده باشند. همچنین سازمان هواپیمایی کشوری موظف است ضوابط صدور و تمدید مجوز ارائه خدمات مخابرات هوانوردی را تدوین و به مورد اجراء بگذارد. مفاد این شیوه نامه در ارتباط با فعالیت بخش وارسی پروازی که تقاضای دریافت مجوز از سازمان را دارند و یا دارای مجوز از سازمان هستند حکایت دارد و همچنین، در صورتی که ارائه دهندگان خدمات ناوبری هوایی، تمایل به دریافت خدمات وارسی پروازی از ارائه دهندگان خدمات خارجی که فاقد مجوز از سازمان هستند را دارا باشند، مفاد این سند تعیین کننده شیوه عمل سازمان در به رسمیت شناختن گزارش های وارسی پروازی است .

وی هدف از تدوین این آیین نامه را مشخص کردن شیوه صدور مجوز ارائه خدمات وارسی پروازی جهت اطمینان از انطباق فعالیت های ارائه دهندگان خدمات با مقررات هوانوردی و الزامات ایمنی، در زمان فعالیت عنوان کرد و افزود: از آنجا که استمرارانطباق فعالیت های بخش وارسی پروازی با مقررات، ملاک اعتبار مجوز ارائه خدمات مربوطه است، نحوه نظارت سازمان بر فعالیت های ارائه دهندگان خدمات نیز در این پیش نویس تشریح شده است.زاین سند تنها به جنبه های فنی و تخصصی مرتبط با حوزه ناوبری هوایی می پردازد و موارد مرتبط با ایمنی و امنیت عملیات پروازی، مطابق الزامات بخش های مختلف از جمله عملیات پرواز و صلاحیت پروازی خواهند بود.

افتتاح ششمین دفتر صدور روادید الکترونیکی
ادامه مطلب

به عنوان مثال هر جا که در این سند، به خلبان و هواپیما اشاره می شود، به آن دسته از ویژگی هایی اشاره دارد که بر اندازه گیری و آزمایش دستگاه های مخابراتی و یا طرح های پروازی اثر گذار است و ویژگی های مرتبط با ایمنی و امنیت پروازی از الزامات حاکم در بخش مربوطه خواهد بود.

معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت، مسئولیت بخش های مختلف حاکمیتی و تصدی گری، روند صدور مجوز ارائه این خدمات، الزامات سازمانی، حداقل صلاحیت کارکنان و ویژگی های الزامی هواپیما و تجهیزات وارسی پروازی در این سند تشریح شده اند.

تقوایی با بیان اینکه بازه های زمانی انجام وارسی پروازی و نحوه عمل در شرایط اضطراری و بحران نیز در این سند آورده شده است افزود این سند تنها بر جنبه های فنی و تخصصی ناوبری هوایی (ANS) وارسی پروازی حاکم است و الزامات مربوط به ایمنی و امنیت عملیات پروازی و وسیله پرنده، تابع الزامات مشخص شده در بخش های عملیات پرواز و صلاحیت پروازی است .

وی افزود روش سازمان هواپیمایی کشوری در تدوین و تغییر مقررات این است که پس از تهیه محتوای فنی، متن مربوطه در معرض مشاهده عموم ذینفعان قرار گیرد تا علاوه بر آگاهی ذینفعان از محتوای مقررات جدید و کسب آمادگی لازم برای انطباق با الزامات، نظرات تخصصی خود را نیز در خصوص مقررات پیشنهادی در اختیار سازمان قرار دهند تا پس از بررسی، در جهت افزایش غنای تخصصی اسناد و بهبود اثر بخشی مورد استفاده بهینه قرار گیرد.

معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری در پایان خاطرنشان کرد: تمامی ذینفعات می توانند نظرات خود را تا تاریخ ۶/۹/۹۵ به آدرس الکترونیکی rulemaking@cao.ir ارسال کرده و یا در این خصوص با دفتر مطالعات و تضمین کیفیت سازمان مکاتبه کنند.

موزه های برتر سال 95 انتخاب شدند
ادامه مطلب

نظرات کاربران