Atrak airline

کدام هواپیمایی کم ترین و بیشترین تاخیر را داشته است؟

کل : 2

میانگین : 4

تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۵

کدام هواپیمایی کم ترین و بیشترین تاخیر را داشته است؟

به گزارش پایگاه خبری صنعت حمل و نقل کشور، در آبان‌ماه امسال ۱۴ شرکت هواپیمایی داخلی ۱۹ هزار و ۱۶۷ سورتی پرواز خروجی را انجام دادند که ۷ هزار و ۳۲۴ سورتی آن بیش از ۳۰ دقیقه تاخیر داشتند. در این میان پروازهای آتا با ۵۱ درصد بیشترین و پروازهای اترک با ۱۷ درصد کمترین درصد تاخیر را داشتند.
به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، بر اساس آمار ارایه شده در ماهنامه آماری شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران؛ در آبان‌ماه امسال شرکت هواپیمایی آتا از یک هزار و ۷۲۶ پرواز، ۸۷۶ سورتی آن تاخیر بیش از ۳۰ دقیقه داشتند. یعنی ۵۱ درصد پروازها با تاخیر انجام شد.
همچنین ۵۰ درصد پروازهای شرکت ایرتور با تاخیر مواجه شدند. به این ترتیب از ۷۱۶ سورتی این شرکت ۳۵۷ پرواز با تاخیر برقرار شد.
پس از آن شرکت ایران‌ایر از ۲ هزار و ۱۸۶ پرواز؛ ۹۷۰ پرواز تاخیر داشتند و شرکت زاگرس از یک هزار ۵۶۰ پرواز ۶۸۴ سورتی تاخیر داشتند، در واقع ۴۴ درصد پروازهای این شرکت‌ها با تاخیر انجام شد.
یک هزار و ۱۶۳ پرواز شرکت آسمان از مجموع ۲ هزار و ۶۸۱ پرواز آن تاخیر به همراه داشت. به این معنا که ۴۳ درصد پروازهای این شرکت تاخیردار بودند. همچنین شرکت هواپیمایی نفت از یک هزار و ۹۸ پرواز ۴۳۴ سورتی آن با تاخیر انجام شد. بنابراین ۴۰ درصد پروازهای این شرکت از تاخیر برخوردار بودند.
۳۹ درصد از ۴۹۴ پرواز هواپیمایی معراج تاخیر داشتند. در این مدت ۱۹۱ پرواز این شرکت هواپیمایی تاخیر بیش از ۳۰ را به ثبت رساندند.
یک هزار و ۵۰۵ پرواز به وسیله هواپیماهای قشم ایر انجام شد که ۵۶۹ سورتی آن تاخیر داشت. در حقیقت ۳۸ درصد پروازهای این شرکت با تاخیر صورت گرفته است.
شرکت کیش ایر در آبان‌ماه امسال یک هزار و ۷۳۶ پرواز برقرار کرد که ۶۰۲ سورتی آن تاخیر داشتند. بنابراین ۳۵ درصد پروازهای آن شرکت تاخیر بیش از ۳۰ دقیقه به ثبت رساندند. همچنین شرکت هواپیمایی تابان یک هزار و ۴۲۲ پرواز انجام داد که ۴۹۰ سورتی آن با تاخیر صورت گرفت؛ یعنی ۳۴ درصد پروازهای این شرکت تاخیردار بودند.
۲۹ درصد پروازهای شرکت هواپیمایی کاسپین با تاخیر انجام شد. این شرکت در آبان‌ماه یک هزار و ۲۱۴ پرواز انجام داد که ۳۴۶ سورتی آن تاخیر بیش از ۳۰ دقیقه داشتند.

پرواز هواپیمای فلایت چک در فرودگاه مهرآباد
ادامه مطلب

۲۵ درصد از پروازهای پویا ایر برابر با ۲۲ سورتی از مجموع ۸۹ پرواز با تاخیر بیش از ۳۰ دقیقه مواجه شدند. همچنین شرکت ماهان در این مدت موفق به برقراری دو هزار و ۶۸۸ پرواز شد که ۶۱۱ پرواز آن تاخیر داشتند به این معنا که ۲۳ درصد این پروازها با تاخیر مواجه شدند.
۹ پرواز از ۵۲ سورتی شرکت هواپیمایی اترک تاخیر بیش از ۳۰ دقیقه داشتند. به این ترتیب ۱۷ درصد از پروازهای این شرکت با تاخیر صورت گرفتند و قرعه کمترین تاخیرها به نام این شرکت زده شد.

برای خرید بلیط هواپیما و رزرو هتل آنلاین به سفرمی، حامی گردشگری در ایران مراجعه کنید.

نظرات کاربران