گردشگری خاورمیانه -  جایگاه نخست رشد گردشگری - شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC)

جایگاه نخست رشد گردشگری خاورمیانه از آن کدام کشور است؟

کل : 0

میانگین : 0

تاریخ انتشار: دوشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۵
جایگاه نخست رشد گردشگری خاورمیانه از آن کدام کشور است؟
عمان از نظر رشد گردشگری و سهم آن در تولید ناخالص داخلی برترین جایگاه را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است. به نقل از خبرگزاری میراث فرهنگی و طبق گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC)، این کشور سریع ترین رشد را درکل منطقه خاورمیانه دارد و درصورت ادامه این روند تا سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار گردشگر از کشورهای دیگر جذب می کند. طبق همین گزارش، با توجه به اینکه سهم مجموع گردشگری در تولید ناخالص داخلی عمان از مرز ۷/ ۵ درصد درسال ۲۰۱۵ گذشته، انتظار می رود تا ده سال دیگر این میزان به ۶ درصد برسد. برهمین اساس، عمان در صدر جدول رشد گردشگری منطقه خاورمیانه جای گرفته است و قطر و کویت از نظر سهم این صنعت درتولید ناخالص داخلی به ترتیب در ردیف های بعدی جای دارند. امارات متحده عربی نیز با نرخ رشد ۴/ ۴ درصد پیش بینی شده درمکان ۶ این جدول جای گرفته است.

میانگین سنی ناوگان هوایی کشور
ادامه مطلب

نظرات کاربران