بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال ۲۰۱۷

کل : 1

میانگین : 1

در این مطلب به معرفی بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال ۲۰۱۷ می پردازیم. این رتبه بندی توسط اسکای تراکس بر اساس بزرگ ترین نظرسنجی از مسافران در مورد رضایت آن ها از کیترینگ و غذای ایرلاین ها صورت گرفته است.

با سفرمی همراه باشید…

بهترین کیترینگ فرست کلاس

 1. اتحاد ایرویز

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

 

 1. لوفتهانزا

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

 

 1. ایرفرانس

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

 

 1. هواپیمایی سنگاپور

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

 

 1. هواپیمایی امارات

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

 

 

 1. قطر ایرویز

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

 

 1. کانتاس ایرویز

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

 

 1. گارودا ایندونزیا

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

 

 1. کاتای پاسفیک

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

 

 1. ژاپن ایرلاینز

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

 

بهترین کیترینگ بیزینس کلاس در پرواز

 1. ترکیش ایرلاینز

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

 

 1. قطر ایرویز

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

 

 1. اتحاد ایرویز

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

 

 1.  آسترین/ اتریشی

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

 

 1. لوفتهانزا

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

 

 1. گارودا ایندونزیا

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

 

 1. ژاپن ایرلاینز

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

 

 1. هاینان ایرلاینز

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

 

 1. آنا آل نیپون ایرویز

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

 

 1. ویرجین استرالیا

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

بهترین کیترینگ ایرلاین ها در سال 2017

در مطالب بعدی نیز با سفرمی همراه باشد با ایرلاین هایی که بهترین غذاهای اکانومی کلاس را ارائه می دهند آشنا شوید.

نظرات کاربران