آیین ایران باستان

portfolio image

خُردادگان؛ جشن ستایش آب

خُردادگان؛ جشن ستایش آب(۸۰%) ۴ امتیاز از ۱ رای خُردادگان؛ جشن ستایش آبخرداد در اوستا هـَئوروَتات و در پهلوی خُردات یا هُردات به معنی رسایی و کمال است که در گات ها، یکی از فروزه های اهورا مزدا و در …

بیشتر

portfolio image

اول خرداد، هرمزد روز؛ جشن ارغاسوان یا جشن گرم

اول خرداد، هرمزد روز؛ جشن ارغاسوان یا جشن گرمامتیاز دهید اول خرداد، هرمزد روز؛ جشن ارغاسوان یا جشن گرم اَرغاسوان (اَریجاسوان) یکی از جشن های خوارزمیست که در روز یکم خردادماه (شصت بهار) برگزار می شد. هر دو نام این جشن …

بیشتر


33.3KFollowers
26Followers
2.3KPosts
1KComments
28Followers
Follows
8.7KSubscribers
Subscribe