ارتفاعات کامرون برویم یا کشور کامرون

به ارتفاعات کامرون برویم یا کشور کامرون؟

در مجله سفرمی میخواهیم دو منطقه متفاوت از نظر منطقه جغرافیایی و در عین حال شباهت اسمی را به شما معرفی کنیم. پیش از هر چیزی مختصری از هر دو منطقه را با یکدیگر، بخوانیم. کشور کامرون: نام رسمی این کشور  جمهوری کامرون است و  به انگلیسی  the Republic of Cameroonو  به فرانسوی République du Cameroun  نامیده می …