استون هنج در انگلستان

استون‌هنج ، سنگ هایی با دنیایی از اسرار کشف نشده

کنجکاوی مهمترین خصیصه بشر است که باعث شکل‌گیری شهرهای مدرن و پیشرفت تکنولوژی شده است. این کنجکاوی در آثار اسرار آمیز تاریخی بعد عمیق‌تری از امیال انسان هاست که باعث ایجاد جاذبه‌های تاریخی و گردشگری بسیاری شده است. یکی از آثار پر رمز و راز تاریخی جهان، بنای استون‌هنج در جنوب انگلستان است. این جاذبه …