انواع ویزای گرجستان و راهنمای اخذ آن

انواع ویزای گرجستان و راهنمای اخذ آن

از زمانی که خبر نزدیک شدن عضویت گرجستان به اتحادیه اروپا به گوش رسید، بسیاری از افراد در تلاش برای اخذ ویزای گرجستان درآمدند. گرجستان کشوری آسیایی-اروپایی است و بخشی از آن در منطقه اروپا قرار گرفته است. از همین رو در تلاش است تا با تکیه بر بخش اروپایی خود، جزو اتحادیه شنگن شود. …