اَبَرماه

آیا می دانید اَبَرماه چیست؟

آیا می دانید اَبَرماه چیست؟(۹۶.۶۷%) ۴.۸ امتیاز از ۶ رای اَبَرماه چیست؟ وقتی ماه در حالت کامل به نزدیک ‌ترین فاصله ی خود از زمین می ‌رسد، درخشان‌ تر و بزرگ تر از همیشه دیده می‌شود. به این پدیده اَبَرماه یا ماه سرد می گویند. این اتفاق در هر ۴۱۲ روز یک بار به وقوع …