باغ ارم

باغ ارم شیراز؛ میراث جهانی یونسکو

۵ / ۵ ( ۴ votes ) باغ ارم، باغ ایرانی تاریخی، واقع در شهر شیراز است که دارای چند بنای تاریخی و باغ گیاه‌شناسی نیز می باشد. باغ ارم شیراز در دوره سلجوقیان و آل اینجو بنا شده است و در زمان زندیه هم کریم‌خان زند در بازسازی این باغ کوشید. در زمان قاجاریه این …

باغ ارم شیراز، بهشت روی زمین

۴.۵ / ۵ ( ۴۰ votes ) باغ ارم شیراز، بهشت روی زمین این باغ بسیار زیبا که در سال ۲۰۱۱ به ثبت میراث فرهنگی یونسکو رسید، یکی از آثار تاریخی معروف در شهر شیراز است که از چندین حیث مورد توجه و استفاده ی علمی و تفریحی قرار گرفته است. باغ ارم دارای تنوع …