باغ چهلستون اصفهان

باغ چهلستون اصفهان

باغ چهلستون اصفهان باغ  چهلستون  اصفهان بخش کوچکی از باغ بزرگ جهان نما است و نمونه ای از باغ سلطنتی دوران صفوی می باشد. مساحت باغ چهلستون ۰۰۰‚۶۷ مترمربع می باشد. این باغ ‌در دورهٔ شاه عباس اول بنا شده بود و عمارت چهلستون در وسط آن قرار گرفته است.    در زمان سلطنت شاه‌عباس دوم، تغییرات زیادی در …