بانجی جامپینک توچال

بانجی جامپینگ؛ نهایت هیجان و ماجراجویی

تاریخچه بانجی جامپینگ برمبنای افسانه‌ها بانجی جامپینگ نخستین بار در جزیره پنطیکاست در اقیانوس آرام جنوبی ظاهر شد. در طول جنگ جهانی دوم برای بار اول غربی‌ها به این جزیره رفتند و مردم ساکن در این جزیره بانجی جامپینگ را کشف کردند. بر اساس این افسانه، یکی از این بومیان به نام تامالی همسر خود …