تاسیس ایرلاین

تاسیس ایرلاین خصوصی با ۳۰ میلیارد تومان

۳.۹ / ۵ ( ۷ votes ) تاسیس ایرلاین خصوصی با ۳۰ میلیارد تومان اخیرا شورای عالی هواپیمایی کشور برای سرمایه گذاران این امکان را فراهم کرده که با ۳۰ میلیارد تومان سرمایه و هواپیمای کوچک، مجوز ایرلاین بگیرند و می توانند بین فرودگاه های کوچک پرواز کنند. طبق این مصوبه، سرمایه گذاران می توانند …