ترس از پرواز

۱۲ گام برای غلبه بر ترس از پرواز

ترس از پرواز انسان‌ها از همان آغاز بر روی زمین متولد شده‌ و زندگی کرده‌اند و مدت چندانی نیست که امکان پرواز برای بشر فراهم شده است، به همین خاطر پرواز مفهوم چندان قابل درکی برای انسان نبوده و هنوز بسیاری هستند که از آن ترس دارند. ولی امروزه به دلیل ضرورت پرواز با هواپیما …

چگونه بر ترس از پرواز غلبه کنیم؟

۵ / ۵ ( ۴ votes ) غلبه بر ترس از پرواز اگر هر بار حین سفر با هواپیما احساس ترس دارید و به دنبال راهی برای غلبه بر ترس از پرواز می گردید، باید بگوییم تنها شما نیستید که این وضعیت را تجربه می کنید. به نقل از پزشک روانشناس متخصص انجمن ایمنی ملی …