تغییر زمان پرواز در آخرین لحظات

تغییر زمان پرواز در آخرین لحظات

تغییر زمان پرواز در آخرین لحظاتامتیاز دهید آیا شرکت‌های هواپیمایی اجازه دارند در آخرین لحظات تغییر زمان پرواز را اعمال کنند ؟ همه چیز با ارسال یک ایمیل شروع می‌شود که موضوع آن باعث نگرانی شما می‌شود. « زمان جدید پرواز شما» این موضوع ایمیل ارسالی به شماست. با دیدن این عبارت با خود به …