تمهیدات زمستانی فرودگاه مهرآباد

تمهیدات زمستانی فرودگاه مهرآباد

۵ / ۵ ( ۱ vote ) تمهیدات زمستانی فرودگاه مهرآباد به گزارش پایگاه خبری صنعت و حمل و نقل کشور، مدیرکل فرودگاه بین المللی مهرآباد، ضمن اعلام خبر جزئیات تمهیدات زمستانی فرودگاه مهرآباد خبر داد که پروازهای فرودگاه مهرآباد طبق برنامه زمانبندی شده که از قبل اعلام شده است به شرط مناسب بودن شرایط …