تورهای تهران

تخفیف برای تورهای تهرانگردی

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با اشاره به تمهیدات پیش بینی شده برای حضور شهروندان در تورهای تهرانگردی اعلان کرد: با توجه به اهمیت بحث گردشگری و توجه ویژه مدیریت شهری به معرفی جاذبه های پایتخت، درنظر داریم تا تورهای تهرانگردی را با درنظر گرفتن شرایط مشخص با تخفیفات ویژه تا سقف ۵۰ درصد ارائه دهیم.