ثبت فهرست آثار ملی ایران

portfolio image

به ثبت رسیدن بافت تاریخی ابرکوه در فهرست میراث ملی

به ثبت رسیدن بافت تاریخی ابرکوه در فهرست میراث ملیامتیاز دهید به ثبت رسیدن بافت تاریخی ابرکوه در فهرست میراث ملی    بافت تاریخی ابرکوه واقع در استان یزد و باقیماندهء دورهء اسلامی می‌باشد که چند روز قبل با تایید …

بیشتر


33.3KFollowers
26Followers
2.3KPosts
1KComments
28Followers
Follows
8.7KSubscribers
Subscribe