جاذبه های دیدنی ارتفاعات کامرون

به ارتفاعات کامرون برویم یا کشور کامرون؟

کامرون! احتمالا این نام به گوش تان خورده است اما به عنوان یک کشور یا کوهستانی سرسبز؟ پیش از هر چیزی مختصری از هر دو منطقه را با یکدیگر، بخوانیم. دانستن اطلاعات قبل از سفر ضروری است. اغلب گردشگران قبل از این که مقدمات سفر را آماده کنند، ابتدا اطلاعاتی راجع به مقصد به دست می …