جاذبه های مینه سوتا

با جاذبه‌های گردشگری مینه‌سوتا آشنا شوید!

جاذبه‌های گردشگری مینه‌سوتا مینه‌سوتا دوازدهمین ایالت بزرگ آمریکا است و شمالی ترین ایالت این کشور پس از آلاسکا، به حساب می آید. مینه‌سوتا تنوع فرهنگی بسیاری دارد و مهاجران آفریقایی، اروپایی و آسیایی، کاملاً مسالمت آمیز در کنار هم زندگی می کنند. جاذبه‌های گردشگری مینه‌سوتا باعث شده، بسیاری سرمای استخوان سوز را به جان بخرند …