جاذبه های گردشگری جده

آسمان خراش جده؛ در یک قدمی تبدیل شدن به بلندترین آسمان خراش جهان

۴.۳ / ۵ ( ۵۰ votes ) آسمان خراش جده آسمان خراش جده تنها یک قدم تا تبدیل شدن به بلندترین آسمان خراش جهان فاصله دارد.  در این مطلب سفرمی اطلاعات جالبی درباره ی بلندترین آسمان خراش در حال ساخت جهان، که مسلما در سال ۲۰۲۰ توجه تورهای گردشگری بسیاری را به خود جلب خواهد …