جاذبه های گردشگری جده

آسمان خراش جده؛ در یک قدمی تبدیل شدن به بلندترین آسمان خراش جهان

آسمان خراش جده؛ در یک قدمی تبدیل شدن به بلندترین آسمان خراش جهان(۸۶%) ۴.۳ امتیاز از ۵۰ رای آسمان خراش جده آسمان خراش جده تنها یک قدم تا تبدیل شدن به بلندترین آسمان خراش جهان فاصله دارد.  در این مطلب سفرمی اطلاعات جالبی درباره ی بلندترین آسمان خراش در حال ساخت جهان، که مسلما در …