جذب گردشگران خارجی

portfolio image

عقب ماندگی ۱۹ درصدی از سند چشم انداز توسعه گردشگری

عقب ماندگی ۱۹ درصدی از سند چشم انداز توسعه گردشگریامتیاز دهید عقب ماندگی ۱۹ درصدی از سند چشم انداز توسعه گردشگری بسیاری از کارشناسان معتقدند که هدف گذاری برای جذب ۲۰میلیون گردشگر تا سال ۱۴۰۴ تقریبا امری دست نیافتنی است. …

بیشتر


33.3KFollowers
26Followers
2.3KPosts
1KComments
28Followers
Follows
8.7KSubscribers
Subscribe