جزایر مرجانی

portfolio image

سبزها، مرجان‌ها را وارد بازی سیاسی می‌کنند؟

سبزها، مرجان‌ها را وارد بازی سیاسی می‌کنند؟امتیاز دهید برگزار کنندگان تورهای گردشگری دیواره بزرگ مرجانی از دسترسی سیاست مداران و رسانه ها به صخرههای سفید شده جلوگیری می کنند بسیاری از برگزار کننده های اصلی تورهای گردشگری، از ارائه خدمات …

بیشتر


33.3KFollowers
26Followers
2.3KPosts
1KComments
28Followers
Follows
8.7KSubscribers
Subscribe