جشنواره غذای ایرانی

برگزاری جشنواره «سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری» رامسر

۵ / ۵ ( ۱ vote ) برگزاری جشنواره «سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری» رامسر معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، مرتضی رحمانی موحد اعلام کرد، “با توجه به نیاز احساس شده در رابطه با احیای ظرفیت ها و معرفی آشپزی ایرانی با غذاهای بومی و سنتی و به کارگیری آن به عنوان امتیازی شاخص در توسعه …