نوشته

برگزاری جشنواره «سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری» رامسر

برگزاری جشنواره «سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری» رامسر(۱۰۰%) ۵ امتیاز از ۱ رای برگزاری جشنواره «سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری» رامسر معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، مرتضی رحمانی موحد اعلام کرد، “با توجه به نیاز احساس شده در رابطه با احیای ظرفیت ها و معرفی آشپزی ایرانی با غذاهای بومی و سنتی و به کارگیری آن به …