جشن باستانی

portfolio image

جشن تیرگان

جشن تیرگانامتیاز دهید جشن تیرگان      جشن تیرگان در تیر روز، از تاریخ ۱۰  تا ۱۳  تیر ماه در گاهشماری ایرانی برگزار می شود. این جشن در گرامی داشت تیشتر، ستارهٔ باران آور در فرهنگ ایرانی است و بنا …

بیشتر

portfolio image

اول تیرماه؛ جشن باستانی آب پاشونک

اول تیرماه؛ جشن باستانی آب پاشونکامتیاز دهید ایرانیان باستان دقت فراوانی به کیهان شناسی داشتند و این پدیده ها در زندگی , رسومات و باورهایشان تاثیر بسزایی داشت.بنابراین یکی از دقیق ترین تقویمها از آن ایرانیان بوده و هست. در …

بیشتر


33.3KFollowers
26Followers
2.3KPosts
1KComments
28Followers
Follows
8.7KSubscribers
Subscribe