جشن های ایرانیان باستان

حقایقی جالب درباره جشن آذرگان ایران باستان

۴.۲ / ۵ ( ۵ votes ) امروز نهمین روز از نهمین ماه سال است. آیا می دانستید در گذشته ایرانیان باستان به پاس این هماهنگی جشن برپا می کردند و رقص و پایکوبی به راه می انداختند؟ بله، ایرانیان باستان مردمانی بودند که از هر فرصتی برای شادمانی و سرور استفاده می کردند و …