جنگل جیغ درینگ وودز

جنگل جیغ درینگ وودز در انگلستان، جاذبه ای ترسناک اما زیبا

درینگ وودز (The Dering Woods) جنگلی ترسناک و خشمگین است که در انگلستان قرار گرفته است. بسیاری از مردم فریادهای وحشتناکی را شبانه از این جنگل وهم انگیز، می شنوند. برخی هم روزهای مه آلود در دل این جنگل جیغ ، زمزمه هایی را شنیده اند. بسیاری از روستاییان اطراف این جنگل قسم می خورند …