حقایق هوایی

آیا می دانید خلبانان چه رازهایی را از شما پنهان می کنند؟

۴.۳ / ۵ ( ۱۶ votes ) همه ما تاکنون برای یکبار هم که شده، پرواز را تجربه کرده ایم. اما با وجود پروازهای متعدد می بینیم که استرس ناشی از آن هرچند کوتاه، همواره پا بر جاست. آیا این شیء فلزی غول پیکر که ما را به آسمان پرتاب می کند و در فضا …