خانواده

سفر با قطار؛ تجربه ای جالب برای هر خانواده

سفر با قطار؛ تجربه ای جالب برای هر خانواده(۱۰۰%) ۵ امتیاز از ۱ رای خاطره ی سفر با قطار زمانیکه کودک بودم عادت داشتم در کنار پدرم در راهروی قطار های شبانه ی کلاییس به مقصد ناربون در جنوب فرانسه بایستم. درحالیکه قطارها همچون اژدهای عصبانی با غرش عبور می کردند، به نظاره ی دشت …