خطرناکترین جاده ها

مرگبارترین جاده های جهان (بخش دوم)

مرگبارترین جاده های جهان (بخش دوم)(۹۸.۵۹%) ۴.۹ امتیاز از ۱۴۲ رای مرگبارترین جاده های جهان “بخش دوم” در این قسمت با سفرمی همراه باشید تا با بخش دوم از مرگبارترین جاده های جهان آشنا شوید: ۱. بزرگراه جیمز دالتون، ایالات متحده آمریکا، رتبه ۷ از ۱۰ بزرگراه جیمز دالتون که نام دیگر آن جاده ترابری …