داروهای ممنوع در چین

اقلام ممنوعه در سفر به چین چه چیزهایی هستند ؟

اقلام ممنوعه در سفر به چین مردمان چینی اغلب افرادی سخت کوش و پرکار هستند، این افراد معمولاً به تاریخ کشور خود افتخار می کنند بنابراین توصیه می شود نمادها و عقاید این کشور را تحت هیچ شرایطی مورد اهانت و تمسخر قرار ندهید. در سفر به چین بهتر است با مردم این کشور به …