دریاچه آبی نیلسون

دریاچه آبی نیوزلند، شفاف ترین دریاچه جهان

۵ / ۵ ( ۱ vote ) دریاچه آبی نیوزلند ، زلال ترین دریاچه جهان باورتان می شود دریاچه ای در جهان وجود داشته باشد که تا اعماق آن را بتوانید به آسانی ببینید؟ دریاچه ای که همانند شیشه شفاف است و هیچ ناخالصی ای ندارد؟ دریاچه ای که با چشم غیر مصلح تا عمق …