دریاچه ای کوهستانی

دریاچه گهر “نگین اُشْتُرانْ‌کوه”

۵ / ۵ ( ۴ votes ) دریاچه گَهَر واقع در استان لرستان، منطقه حفاظت شده اُشْتُرانْ‌کوه می باشد. اُشْتُرانْ‌کوه از بلندترین رشته‌کوه‌های زاگرس و معروف به آلپ ایران است. گَهَر دریاچه ای کوهستانی است که در ارتفاع ۲۳۵۰ متری از سطح دریا قرار گرفته است. در این مطلب سفرمی شما را با جاذبه های …