دریاچه ژنو اروپا

جاذبه های گردشگری دریاچه ژنو

دریاچه ژنو جاذبه های گردشگری دریاچه ژنو شما به راحتی عاشق خود خواهد کرد . شاید این به خاطر نحوه ی تابیدن نور خورشید برروی دریاچه یا به دلیل نحوه ی غروب خورشید در بین درختان باشد که هرکسی را مجذوب و شیفته ی این دریاچه خواهد کرد. دریاچه ی ژنو یک دریاچه در قسمت …