دستگیری خلبان سپهران

دستگیری خلبان جنجالی شرکت هواپیمایی سپهران

۴.۴ / ۵ ( ۸۸ votes ) دستگیری جنجال برانگیز امین امیرصادقی کمک خلبان شرکت هواپیمایی سپهران کمک خلبان هواپیمایی سپهران امین امیرصادقی طی پرده برداری ای که از ناایمن بودن هواپیماهای این شرکت هواپیمایی کرد، بازداشت شد. این خلبان که در برنامه ی حالا خورشید با مجری گری رضا رشید پور اظهاراتی را مبنی …