دلیل رنگ سفید هواپیما

آیا می دانید علت سفید رنگ بودن هواپیما چیست؟

۵ / ۵ ( ۶ votes ) چرا هواپیما سفید رنگ است؟ هنگامیکه به هواپیمای در حال پرواز بالای سرتان در آسمان خیره می شوید، یا زمانیکه در فرودگاه در حال سوار شدن بر هواپیما هستید، تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چرا تقریبا اکثر هواپیماها سفید رنگ هستند؟ البته هریک …