دنیای کریستالی

دنیای کریستالی ژاپن؛ چیدمانی جادویی از سیارات دیگر

۴.۳ / ۵ ( ۱۹ votes ) دنیای کریستالی ژاپن: چیدمانی جادویی از سیارات دیگر توکیو، ژاپن، تلاقی هنر و تکنولوژی در “دی. ام. ام. پلنت آرت” (نمایشگاه هنری سیارات)، یکی از بزرگترین نمایشگاه های هنری در ژاپن تا به امروز است. گروه آزمایشگاهی مستقر در توکیو، که متشکل از هنرمندانی است که خود را …