دوره های خلبانی

در زندگی خصوصی خلبانان چه می گذرد؟

۴.۵ / ۵ ( ۶۳ votes ) از زندگی خصوصی خلبانان چه می دانید؟ زندگی خصوصی خلبانان کمی با دیگران متفاوت است. برای خلبانان ازدواج موضوع بسیار پیچیده ای می باشد. اکثر خلبانان شرکت های هواپیمایی کار خود را با هیچ چیز عوض نمی کنند. شغل آنها منحصر به فرد است و اصلا شبیه دیگر …