دوست

تاثیر دوستان صمیمی بر افزایش حافظه

۵ / ۵ ( ۳ votes ) چند ماه پیش تصمیم گرفتم که محل زندگیم را عوض کن و  از واشنگتن دی سی به نیویورک  نقل مکان کنم. تقریبا تمام کارهایم را آنلاین و یا با تلفن انجام دادم از اجاره منزل, خرید لوازم و …….. یکی از نزدیکترین و  صمیمی ترین دوستانم در نیویورک …